Samenwerking

Het koor werkt met oefenmuziek die wordt ingespeeld door pianist Bob Koorn. Bob speelt de stemmen afzonderlijk in.
Ook worden de verschillende stemmen regelmatig ingezongen door onze dirigent Harm Huson.

De ingespeelde/gezongen stukken worden opgenomen in de muziekverzameling, die voor alle leden toegankelijk is.
Dit blijkt een grote steun bij het instuderen van nieuwe liederen, vooral voor koorleden die moeite hebben met noten lezen.

Het KLLK maakt deel uit van de Contactgroep Leidse Koren (CLK). Voor de concertagenda van meer dan 30 Leidse koren en andere informatie over koorzang zie www.leidsekoren.nl.

Koorleden die naast de koorrepetities behoefte hebben aan individuele training raden wij aan contact op te nemen met de CLK. Daar kunt u informatie krijgen over Leidse zang docenten.