....... Welkom bij het Klein Leids Liederen Koor .......

Ons koor

We zijn een klein koor met gemiddeld 25 leden en zingen meerstemmige liederen van over de hele wereld, van klassiek tot licht en van oud tot modern.
We treden minimaal twee keer per jaar op in Leiden e.o. onder de bezielende leiding van dirigent Harm Huson, die ook het zeemanskoor Rumor di Mare dirigeert.
In 2022 vierden wij ons 20-jarig bestaan.

Plezier willen beleven aan zingen en samenzang is wat ons drijft.
Dat is onlosmakelijk verbonden met het beheersen van ritmes en stemgeluid. Hier is dan ook de benodigde aandacht voor: zowel privé als tijdens de repetities werken we aan de (samen)zangkwaliteit om het verhaal van het lied zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen.

Lees verder over wie we zijn en wat we doen.