Het Koor

Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio's en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in het zingen uit te stralen.

Wij stellen ons graag aan u voor, de leden en de projectleden voor het Pelgrimage project:

Sopranen: Martina Borghmans, Jannie Brouwer, Brigitte van Elburg, Brigit van Haaster, Nicoline Jansen, Hennie Korthof, Agneet Roest, Anneke van Rossum

Alten: Joke van den Bos, Renée van Iersel, Aletta van 't Hoog, Ria Hoogendoorn, Joke Lips, Fenna Vergeer

Tenoren: Peter Gordijn, Hank Wennink, Mieke Weel

Bassen: Wim de Boer, Dirk Jan Buijs, Huub Frencken, Hans Mol, Marnix Viëtor, Henny Willems

Bestuur

Er zijn twee bestuursleden:

  • Aletta van 't Hoog (voorzitter/secretaris)
  • Dirk Jan Buijs (lid)

Aan het begin van ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin bepalen we ons jaarlijkse programma.

De repertoire commissie ondersteunt de dirigent en het bestuur bij het kiezen van te zingen liederen/het repertoire:

  • Nicoline Jansen
  • Peter Gordijn
  • Agneet Roest
  • Brigitte van Elburg

 

Onze dirigent

Sinds 1 september 2013 is Harm Huson dirigent van ons koor.

Harm heeft gestudeerd als countertenor aan het Conservatorium Den Haag en deed een tweejarige acteeropleiding bij de Acteerstudio Den Haag. Daarna volgde hij een zangstage bij Vocaal Lab NL, een ensemble voor moderne vocale muziek.

Harm is werkzaam als uitvoerend zanger, vooral in de oude muziek en in moderne muziektheaterproducties. Daarnaast is hij ook dirigent van Rumor di Mare Leiden.

Harm woont met zijn gezin in Haarlem en komt met trein en vouwfiets iedere woensdagavond naar Leiden om met ons te repeteren.