Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio's en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in het zingen uit te stralen.

Wij stellen ons graag aan u voor, de leden en de projectleden voor het Pelgrimage project:

Sopranen: Nicoline, Anneke, Agneet, Brigitte, Martina, Hennie, BirgitJulie, Jannie


Alten: Ria, Fenna, Renée, Joke, Joke, Aletta, Jonneke, Cora


Tenoren:  Mieke, Peter, Hank, Ben, Theo


Bassen: Huub, Wim, Ton, Marnix, Hans, Henny, Dirk, Andre

Er zijn drie bestuursleden:

  • Brigitte van Elburg (voorzitter)
  • Aletta van 't Hoog (secretaris)
  • Anton van Kempen (a.i. penningmeester)
  • Dirk Jan Buijs

Aan het begin van ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin bepalen we ons jaarlijkse programma.

De repertoire commissie ondersteunt de dirigent en het bestuur bij het kiezen van te zingen liederen/het repertoire:

  • Nicolien Jansen
  • Peter Gordijn
  • Agneet Roest
  • Brigitte van Elburg

Sinds 1 september 2013 is Harm Huson dirigent van ons koor.

Harm heeft gestudeerd als countertenor aan het Conservatorium Den Haag en deed een tweejarige acteeropleiding bij de Acteerstudio Den Haag. Daarna volgde hij een zangstage bij Vocaal Lab NL, een ensemble voor moderne vocale muziek.

Harm is werkzaam als uitvoerend zanger, vooral in de oude muziek en in moderne muziektheaterproducties. Daarnaast is hij ook dirigent van Rumor di Mare Leiden.

Harm woont met zijn gezin in Haarlem en komt met trein en vouwfiets iedere woensdagavond naar Leiden om met ons te repeteren.