Bestuur

Er zijn drie bestuursleden:

  • Aletta van 't Hoog (voorzitter/secretaris)
  • Anton van Kempen (a.i. penningmeester)
  • Dirk Jan Buijs (lid)

Aan het begin van ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin bepalen we ons jaarlijkse programma.

De repertoire commissie ondersteunt de dirigent en het bestuur bij het kiezen van te zingen liederen/het repertoire:

  • Nicolien Jansen
  • Peter Gordijn
  • Agneet Roest
  • Brigitte van Elburg