onze historie in beeld

Bestuur

Er zijn drie bestuursleden:

  • Ton Verhulst (voorzitter)
  • Martina Borghmans (secretaris)
  • Anton van Kempen (penningmeester).

Aan het begin van ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin bepalen we ons jaarlijkse programma.

Een aantal koorleden ondersteunt de dirigent en het bestuur bij het kiezen van te zingen liederen/het repertoire.