Het Koor

Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio's en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in het zingen uit te stralen.

Wij stellen ons graag aan u voor, de leden en de projectleden voor het Bevrijding project:

Sopranen: Martina Borghmans, Jannie Brouwer, Brigitte van Elburg, Brigit van Haaster, Nicoline Jansen, Hennie Korthof, Agneet Roest, Anneke van Rossum

Alten: Joke van den Bos, Marja van Graven, Renée van Iersel, Aletta van 't Hoog, Ria Hoogendoorn, Joke Lips, Fenna Vergeer

Tenoren: Gerard Bakker, Peter Gordijn, Edgar Groenen, Hank Wennink, Mieke Weel

Bassen: Wim de Boer, Dirk Jan Buijs, Huub Frencken, Hans Mol, Marnix Viëtor, Henny Willems