Het koor

Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio's en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in het zingen uit te stralen.

Wij stellen ons graag aan u voor, de leden en de projectleden voor het Pelgrimage project:

Sopranen: Nicoline, Anneke, Agneet, Brigitte, Martina, Hennie, BirgitJulie, Jannie


Alten: Ria, Fenna, Renée, Joke, Joke, Aletta, Jonneke, Cora


Tenoren:  Mieke, Peter, Hank, Ben, Theo


Bassen: Huub, Wim, Ton, Marnix, Hans, Henny, Dirk, Andre

JPG KLLK 3JPG KLLK 2